Wednesday, 22/09/2021 - 18:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Xuân Phương

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 Trường THCS Xuân Phương

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

Thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021; Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn 1961/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2020 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Xuân Phương xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 với những nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản sau:

Phần 1

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG, ĐỊA PHƯƠNG

I. Quy mô trường lớp

       1.Số lớp số học sinh

Khối

TS lớp

TS

học sinh

Nữ

Dân tộc

Con mồ côi TB,BB,DC

Khuyết tật

Hộ nghèo

Cận nghèo

6

04

148

66

02

01

01

06

27

7

03

98

54

01

0

01

06

15

8

03

118

50

01

0

01

02

14

9

03

100

48

01

0

01

05

20

Cộng

13

464

218

05

01

04

19

76

2. Đội ngũ

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên (tính cả hợp đồng): 33 người, nữ 28)

2.1. Biên chế

Tổng số

Nữ

Dân tộc

CBQL

GV

NV

Đảng viên

Trình độ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

24

19

1

2

17

5

14

19

3

2

       2.2. Hợp đồng

Tổng số

Nữ

Dân tộc

GV

NV

Đảng viên

Trình độ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

 

09

 

09

0

09

0

 

09

0

0

 

       3. Cơ sở vật chất

Tổng số

Chia ra

Bàn ghế HS

( Bộ)

 

Nhà Hiệu bộ

Nhà vệ sinh

 

Số phòng học

Số phòng bộ môn

Phòng TB,TV

Phòng

Truyền thống

Phòng đội, Y tế

Phòng bảo vệ

23

13

4

2

1

2

1

259

1

2

       II.Thuận lợi, khó khăn

1. Thuận lợi:

- Xuân Phương là một xã thuần nông tình hình kinh tế, chính trị ổn định, sự nghiệp giáo dục khá phát triển, cả 3 trường đều đạt chuẩn Quốc gia trong đó trường Tiểu học và trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, xã đạt PCGD - THCS mức độ 3. Con em có điều kiện đi học 100%.

- Nhà trường có đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học

- Được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp thường xuyên có hiệu quả của Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình và các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, sự  quan tâm, phối hợp chặt chẽ của BĐD cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh.

- Chi bộ Đảng nhà trường với 12 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị, là nòng cốt gương mẫu trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường;

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trên chuẩn 100%; 

 - Cơ sở vật chất: Nhà trường đạt chuẩn Quốc gia, KĐCLGD đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, trường đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, đủ các điều kiện để phục vụ giảng dạy và học tâp;

2. Khó khăn:

- Thiết bị được cấp sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng, hao hụt. Điều kiện để mua mới, bổ sung... không đáp ứng được vì thiếu kinh phí.

-  Một số học sinh còn lười học, động lực học tập của học sinh chưa tích cực;

         - Chất lượng giáo dục đầu ra ( học sinh khối 9) thi vào THPT điểm ba môn Ngữ văn, Anh và Toán chưa cao;

Phần 2

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở

1. Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

1.1 Nội dung

- Thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển nhà trường theo hướng dẫn tại Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018; phát triển mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; đồng thời chủ động để triển khai Chương trình GDPT 2018 bắt đầu đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo; việc rà soát quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu triển khai CT GDPT 2018, Kế hoạch số 90, kế hoạch số 73.

- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học; sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, nhà vệ sinh, công trình nước sạch; mua sắm bổ sung các thiết bị, quan tâm đầu tư và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

1.2 Biện pháp thực hiện

-Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời để từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai CT GDPT 2018.

          -Tăng cường bồi dưỡng năng lực cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học;  Thực hiện đúng hướng dẫn về hồ sơ, sổ sách quản lí TBDH và PHBM đầy đủ, khoa học. Nâng cao chất lượng sử dụng PHBM, TBDH; đảm bảo 100% các bài học, nội dung bài học cần TBDH và PHBM đều được đáp ứng. Triển khai quy trình sử dụng TBDH, PHBM tới cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đảm bảo công tác đăng kí, sử dụng TBDH, PHBM dễ dàng, thuận lợi. Định kì hàng tháng, học kì, Ban giám hiệu rà soát đánh giá hiệu quả sử dụng TBDH, PHBM của cán bộ, giáo viên, nhân viên; coi việc sử dụng TBDH, PHBM của giáo viên là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc. Đẩy mạnh phong trào cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tự làm đồ dùng dạy học, mỗi giáo viên tự làm 01 đồ dùng dạy học.

2. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở

2.1.Nội dung

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

2.2. Biện pháp thực hiện

- Kiện toàn cán bộ quản lý, giáo viên theo dõi phổ cập giáo dục; đánh giá và báo cáo về tình hình phổ cập giáo dục THCS, sử dụng tốt hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và thường xuyên kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

- Tăng cường huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS đi học; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục; xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian đạt chuẩn và các mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS theo quy định.

II. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

  1. xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

1.1. Nội dung

- Tiếp tục bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ sở giáo dục theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 và Công văn số 1653/SGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Sở GDĐTvề việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018; Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 và Công văn số 1894/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2020 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học; Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 và Công văn số 1826/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2020 của Sở GDĐT, công văn    593/PGDÐT-THCS về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 02/ KH-SGDĐT ngày 02/01/2020 triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Kế hoạch số 1581/KH-SGDĐT ngày 27/9/2017, công văn 830/PGDÐT-CM ngày 229/92017 về triển khai, thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ ban hành quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; công tác xã hội trong trường học. Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống trong các chương trình môn học và hoạt động giáo dục, bao gồm: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng chống tệ nạn xã hội và phòng, chống tham nhũng; chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về triển khai thực hiện Đề án “Tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành cho học sinh thói quen tập luyện thể dục, thể thao; Tăng cường giáo dục các biện pháp phòng tránh đuối nước cho học sinh; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường; tuyển chọn VĐV, tập luyện tham gia thi đấu cấp huyện, tỉnh.

1.2. Biện pháp thực hiện

 - Chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; bảo đảm yêu cầu thực hiện một chương trình giáo dục thống nhất, tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

- Chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục theo hướng sắp xếp lại các bài học trong sách giáo khoa thành bài học theo chủ đề phù hợp với các chủ đề tương ứng trong chương trình giáo dục hiện hành, xây dựng một số bài học theo chủ đề liên môn đối với những kiến thức giao thoa giữa các môn học, tạo thuận lợi cho việc thiết kế tiến trình dạy học thành các nhiệm vụ học tập của học sinh theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để thực hiện ở trong và ngoài lớp học, trong đó có các nhiệm vụ học tập có thể giao cho học sinh thực hiện ở nhà hoặc qua mạng, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 và các tình huống bất thường khác; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật trong kế hoạch giáo dục nhà trường. Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH, Công văn số 1653/SGDĐT-GDTrH và Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014; gắn kết với việc thực hiện CT GDPT 2018, Kế hoạch số 90, kế hoạch số 73.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình các môn ngoại ngữ trong chương trình GDPT hiện hành và các chương trình môn học thí điểm, đáp ứng lộ trình triển khai Chương trình GDPT 2018:

- Tăng cường giáo viên và cơ sở vật chất để có thể thu nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình môn tiếng Anh 10 năm lớp 5 vào học tiếp chương trình ở lớp 6;

- Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT.Chủ động lập kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức đánh giá năng lực đầu ra Bậc 2 đối với học sinh lớp 9 tham gia chương trình mới để thúc đẩy đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh.

- Phát động phong trào học tiếng Anh, khuyến khích xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.

- Kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục của giáo viên phải được tổ trưởng/ nhóm trưởng chuyên môn phê duyệt trước khi thực hiện. Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn định kỳ kiểm tra kế hoạch dạy học/ giáo án của giáo viên;

- Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn phải được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện.  

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về Kế hoạch giáo dục của đơn vị và báo cáo phòng GDĐT trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

2. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2.1.Nội dung

- Xây dựng kế hoạch dạy học các bài học bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, thiết bị dạy học và học liệu, phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học. Tiến trình dạy học mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học với mục tiêu, nội dung, cách thức thực hiện và sản phẩm cụ thể để giao cho học sinh thực hiện trong lớp học, ngoài lớp học, ở trường, ở nhà, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản văn hóa và cộng đồng. Tăng cường giao cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo để tiếp nhận và vận dụng kiến thức; dành nhiều thời gian trên lớp để tổ chức cho học sinh báo cáo, thuyết trình, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả tự học của mình.

2.2. Biện pháp

 Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh trung học; tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hoá thế giới. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học một số môn học phù hợp.

3. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

3.1. Nội dung

 Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại học sinh THCS theo quy định của Bộ GDĐT; lưu ý sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông. Nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của Chương trình GDPT hiện hành.

3.2. Biên pháp

- Thực hiện đánh giá thường xuyên trực tiếp hoặc trực tuyến đối với tất cả học sinh bằng các hình thức: hỏi - đáp, viết; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Việc kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

- Đối với bài kiểm tra, đánh giá bằng điểm số thông qua bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính: đề kiểm tra phải được xây dựng theo ma trận, đặc tả câu hỏi tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận cần biên soạn theo mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

- Đối với kiểm tra, đánh giá bằng bài thực hành, hoặc dự án học tập: yêu cầu cần đạt của bài thực hành hoặc dự án học tập phải được hướng dẫn cụ thể bằng bảng kiểm các mức độ đạt được phù hợp với 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao của các kiến thức, kĩ năng được sử dụng.

- Căn cứ vào mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục, mức độ phát triển năng lực của học sinh, từng giáo viên xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra, đánh giá đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao; có hướng dẫn cụ thể trước khi tổ chức thực hiện.

-  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá; chuẩn bị tốt các điều kiện để từng bước triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi trực tuyến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện việc kiểm tra chuyên môn theo Kế hoạch số 1924/KH-SGDĐT ngày 14/9/2020 của Sở GDĐT về việc nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2020-2021, kế hoạch kiểm tra chuyên môn của PGDÐT.

Tiếp tục tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 bằng hình thức thi tuyển 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Môn Toán sẽ có các dạng bài toán thực tế tích hợp với các môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học). Môn tiếng Anh vẫn giữ định dạng đề tham khảo như kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT của năm học 2020-2021.

4. Nâng cao chất lượng dạy học qua internet, trên truyền hình

  * Biện pháp thực hiện

- Khuyến khích giáo viên dạy học qua internet xây dựng các bài học điện tử để giao cho học sinh thực hiện các hoạt động phù hợp trên môi trường mạng, ưu tiên các nội dung học sinh có thể tự học, tự nghiên cứu như: đọc sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, xem video, thí nghiệm mô phỏng để trả lời các câu hỏi, bài tập được giao. Thời gian quy định cho mỗi bài học phải bảo đảm sự phù hợp để học sinh tự truy cập vào bài học, thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự với sự theo dõi, giám sát, hỗ trợ, đánh giá của giáo viên.

-  Tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các bài học trên truyền hình phù hợp với kế hoạch giáo dục nhà trường; tăng cường kết hợp học qua truyền hình với việc dạy học trực tiếp tại trường.

5. Đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học

 * Nội dung, biện pháp thực hiện

         Đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM theo Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 và Công văn số 1894/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2020 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học, bảo đảm chất lượng, hiệu quả khi triển khai thực hiện, không gây gây hình thức, quá tải đối với giáo viên và học sinh. Không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích triển khai giáo dục STEM làm tiêu chí để xét thi đua đối với các cơ sở giáo dục.

6. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp

* Nội dung, biện pháp thực hiện

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch 74 của UBND huyện Phú Bình. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS, trong đó tập trung: đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

7. Tổ chức dạy 2 buổi/ngày

* Nội dung, biện pháp thực hiện

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày dạy không quá 8 tiết, mỗi tuần học không quá 6 ngày. Nội dung dạy học và các hoạt động giáo dục cần tập trung vào việc phụ đạo học sinh yếu; bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp với năng lực và năng khiếu của từng nhóm học sinh để phát triển năng lực; tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học; giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, giáo dục văn hóa giao thông, đạo đức Bác Hồ cho học sinh.

8. Giáo dục thể chất, rèn luyện đạo đức học sinh.

8.1. Nội dung

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2021 và định hướng đến năm 2025.

8.2. Biện pháp thực hiện

          Chú trọng hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định, tập luyện thường xuyên trong suốt năm học; 

 Xây dựng môi trường văn hóa trong các nhà trường; ban hành Quy tắc ứng xử trong trường học nhằm xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện. Các nhà trường tổ chức thực hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp học sinh hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

9. Công tác đội:

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Đội trong nhà trường. Phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội, Đội tổ chức phong trào thi đua gắn với duy trì thực hiện nền nếp, kỷ cương trường học.

         9.1. Nội dung hoạt động/chỉ tiêu

Thực hiện  nghiêm túc chủ đề hàng tháng, chủ đề năm học và năm Điều Bác Hồ dạy.

Thực hiện 04 đợt thi đua trong năm học tạo không khí thi đua sôi nổi trong học tập.

        - Chi đội mạnh  Xuất sắc 04/13 =  30,8%; Chi đội mạnh : 9/13=  69,2%.

        - Cháu ngoan Bác Hồ:444 /464  =  95,68%.

- Danh hiệu cuối năm: Liên đội mạnh xuất sắc cấp tỉnh;

         9.2 . Biện pháp/giải pháp thực hiện:

Ổn định hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội Chi Đội và Liên đội, đúng thời gian quy định (tháng 10 năm 2020).

Tuyên tuyền giáo dục và thực hiện Luật trẻ em năm 2016 theo Kế hoạch số 01-KH/HĐPB, ngày 12/9/2018 của BCH huyện đoàn Phú Bình. Thực hiện Đề án Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025” theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Giáo viên tổng phụ trách đội tuyên truyền và thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các tệ nạn xã hội khác.

 Thực hiện theo 5 chương trình công tác đội năm 2020-2021, chủ đề năm học và từng tháng, tổ chức các trò chơi dân gian, kể chuyện về tấm gương Đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh vào giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội, sinh hoạt giữa giờ và chào cờ thứ hai hàng tuần.

Xây dựng kế hoạch, năm, tháng, tuần phù hợp với chủ đề hoạt động của Đội và kế hoạch của Tỉnh, Huyện đoàn. Tổ chức phong trào thi đua hai tốt có nhiều điểm giỏi, nhiều giờ học tốt, tuần học tốt,… có các hình thức hoạt động phù hợp cho thiếu niên như: Các CLB thi đua hai tốt, hoạt động  trải nghiệm học tập, thi tìm hiểu an toàn giao thông, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bạo lực học đường, PCCC, phòng chống tác hại của thuốc lá và các tệ nạn xã hội khác,… Lồng ghép việc giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tất cả các HĐNGLL. Bồi dưỡng thái độ tự giác học tập, tích cực tham gia các hoạt động gắn với tình cảm yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc cho học sinh, xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực”, thực hiện tốt nội quy học sinh…

  10. Việc dạy học môn Âm nhạc, Mỹ thuật ở lớp 9: học kì I dạy môn Âm nhạc, học kì II dạy môn Mỹ thuật.

III. Tích cực chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với giáo dục trung học

Tiếp tục thực hiện Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 về việc hướng dẫn triển khai Chương trình GDPT 2018, trong đó chú ý:

1. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý

1.1 Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học

* Biện pháp thực hiện

Thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; chuẩn hiệu trưởng

Rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên theo môn học, hoạt động giáo dục; xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên bảo đảm số lượng và chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Mĩ thuật, Âm nhạc đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ- CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

1.2  Tham gia tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý đại trà các mô đun về phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm 2020.

IV.  Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường:

* Biện pháp thực hiện

Tiếp tục duy trì hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, tập trung vào việc đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học...

Cụm trưởng chủ động và có trách nhiệm chủ trì tổ chức họp bàn thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức nội dung sinh hoạt chuyên môn cụm ở các bộ môn và báo cáo lịch thực hiện cho chuyên viên phòng giáo dục phụ trách (báo cáo bằng văn bản. Cụ thể:

STT

Các trường

Cụm trưởng

Tổ trưởng

môn Anh văn

Tổ trưởng môn Mỹ thuật – Âm nhạc

CB CMPGD

Phụ trách

 

Kha Sơn Hương Sơn Xuân Phương

Nguyễn Kim Huệ

Phạm Thị Lương

Vũ Văn Chiến

Dương Nghĩa Tùng

Số lượng chuyên đề đối với mỗi cụm: ít nhất 04 chuyên đề/năm học. Trong quá trình thực hiện chuyên đề cần chú ý ưu tiên thực hiện các chuyên đề cụm với những môn ít giờ, những bài khó nhằm tháo gỡ những khó khăn về phương pháp dạy học. Chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến chất lượng trong thực tiễn; xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán ở mỗi bộ môn.

V. Đổi mới công tác quản lý giáo dục

* Biện pháp thực hiện

1. Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiệm cận với Chương trình GDPT 2018.

2. Tiếp tục thực hiện tinh giản hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo. Nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong các cơ sở giáo dục trung học; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử để nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục; thực hiện nhập số liệu, khai thác, sử dụng thống nhất dữ liệu toàn ngành về trường, lớp, học sinh, giáo viên, trường chuẩn quốc gia và các thông tin khác trong quản lý và báo cáo.

3. Chủ động cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương về tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới đối với giáo dục trung học; tình hình và kết quả triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đối với giáo dục trung học để được chia sẻ, đồng thuận, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

4. Khuyến khích đội ngũ giáo viên chủ động viết và đưa tin, bài về các kết quả hoạt động của nhà trường; các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để khích lệ các cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

VI. Công tác thi đua, khen thưởng

*Nội dung, biện pháp thực hiện

         1. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

2. Cụ thể hoá các tiêu chí thi đua tại Công văn số 5350/BGDĐT-TĐKT ngày 25/11/2019 của Bộ GDĐT thành các hoạt động cụ thể để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trong nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học; bảo đảm công bằng, minh bạch, gắn với hiệu quả công việc.

3. Thực hiện tốt việc khen thưởng, kỉ luật vì sự tiến bộ của học sinh; bảo đảm thực hiện đúng quy định, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời, tạo cảm hứng và động lực phấn đấu cho học sinh; tăng cường các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực để rèn luyện ý thức kỉ luật, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, thầy, cô VII. Công tác tài chính, tài sản và quản lí các khoản tài trợ, viện trợ

1. Nội dung hoạt động

Giữ gìn và quản lý tốt tài sản nhà trường, phòng  chống cháy nổ, an toàn tài sản hiện có, cập nhật phần mềm tài sản hàng năm.

Thực hiện đúng theo luật ngân sách đảm bảo chế độ tiền lương và các phụ cấp theo lương cho CBVC nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ đã được Hội nghị cán bộ CC,VC thông qua đầu năm học, hạn chế đến mức tối đa chi tiêu lãng phí. Tiết kiệm chi kinh phí  thường  xuyên để có điều kiện quan tâm cho hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học. Tiếp tục tổ chức khoán văn phòng phẩm cho CB, GV-NV, thực hiện nghiêm túc chế độ công khai trong mua sắm, công tác phí, công khai tài chính hàng quý, năm…Hạn chế tối đa việc tham mưu sai, chi sai phải thu hồi.        

2. Biện pháp/giải pháp thực hiện

Quản lý chặt chẽ tài sản, không làm mất mát, hư hỏng tài sản. Tất cả tài sản đều phải có địa chỉ từng người quản lý cất giữ sử dụng rõ ràng tới từng CC,VC,  giao khoán cho bảo vệ nhà trường trực bảo vệ 24/24 giờ...

 Tiếp tục chỉnh trang cảnh quan trường lớp học, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tài sản công.

Thực hiện ba công khai cơ sở giáo dục theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT, ngày 07/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện “ba công khai bốn kiểm tra” theo quy định.

Thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn:

 Công văn số: 612/PGDĐT- KT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Phòng GDĐT Phú Bình hướng dẫn các khoản thu năm học 2020 - 2021;

        Công văn số: 633/PGDĐT- KT ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Phú Bình v/vbãi bỏ một số nội dung của công văn số 612/PGDĐT- KT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Phòng GDĐT Phú Bình và chấn chỉnh thực hiện các khoản thu  năm học 2020 - 2021;

        QĐ số 42/2016/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016 về thu phí gửi xe đạp, xe đạp điện: 15.000đ/xe/ 1 tháng;

Hướng dẫn số 1754/HD-SGD ĐT-BHXH, ngày 21/8/2020 của BHXH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn bảo hiểm Y tế HSSV năm học 2020-2021;

Căn cứ theo TT55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

C. CÁC KỲ THI TRONG NĂM

1. Thi cấp tỉnh Giáo viên dạy giỏi các môn KHTN cấp THCS ( 11/2020).

2. Thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp huyện tháng 11/2020,  cấp tỉnh tháng 12/2020, cấp quốc gia tháng 3/2021.

3. Thi HSG các môn văn hoá lớp 9 cấp huyện tháng 2, cấp tỉnh tháng 4/2021.

4. Thi giáo viên - TPT đội cấp huyện.

5. Các cuộc thi TDTT:

- Tham gia cấp tỉnh: Môn bơi (tháng 10/2020); bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền (Tháng 11/2020); điền kinh, đẩy gậy, đá cầu, kéo co, võ cổ truyền, cờ vua (tháng 01/2021).

- Tổ chức HKPĐ cấp huyện: Điền kinh, đẩy gậy, đá cầu (tháng 01/2021)

6. Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện tháng 4/2021.

D. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM HỌC 2020 – 2021

1. Chỉ tiêu các môn:

Môn học

Chỉ tiêu

Trên TB ( %)

Giỏi (%)

Khá (%)

Toán

85%

15%

40%

90%

18%

42%

Hóa

90%

15%

45%

Sinh

90%

20%

45%

Công nghệ

98%

25%

50%

Văn

85%

18%

42%

Sử

95%

20%

42%

Địa

98%

25%

43%

GDCD

98%

25%

45%

Tiếng Anh

90%

15%

40%

Tin học

95%

25%

45%

Âm nhạc

98% Đạt trở lên

Phát hiện BD- HS  năng khiếu

Mỹ thuật

98% Đạt trở lên

Phát hiện BD- HS  năng khiếu

TD

100% Đạt trở lên

Có HS giỏi huyện, tỉnh; BD- HS  năng khiếu

2. Chỉ tiêu chất lượng toàn trường.

TTT

 

Nội dung các chỉ tiêu

So sánh

KQ

năm học 2019 -2020

Đ.ký

năm học 2019 -2020

Điều chỉnh

1

Duy trì sỹ số

395/395=100%

464/464=100%

 

2

Tuyển sinh và lớp 6(./..=%)

100/100 =100%

145/145 =100%

 

3

* Học lực(./ =%)        - Giỏi

76/395= 19,24%

70/464= 15,09%

 

- Khá

173/395= 43,8%

195/464= 42,03%

 

- TB

135/395= 34,18%

187/464= 40,30%

 

- Yếu

9/395= 2,28%

12/464= 2,58%

 

- Kém

0

0

 

* Hạnh kiểm(/…=%)  -Tốt

279/395= 70,63%

 

360/464= 77,59%

 

 - Khá

96/395= 24,3%

84/464= 18,11%

 

                      - TB

20/395= 5,06%

20/464= 4,30%

 

- Yếu

0

0

 

4

Lên lớp thẳng (/…=%)

384/395= 97,21%

452/464= 97,41%

 

5

Lên lớp sau thi lại (/…=%)

390/395= 98,73%

460/464= 99,13%

 

6

HS giỏi văn  hoá ( lớp 9)

 

 

 

- Huyện

7

10

 

- Tỉnh

01

04

 

   7         1010

HS đạt giải TDTT( SL)

 

 

 

- Huyện

12

12

 

- Tỉnh

0

04

 

           - Quốc gia

0

0

 

8

HS đạt giải NCKHKT

01

02

 

9

Tốt nghiệpTHCS (./…=%)

72/75=   96%

98/100= 98%

 

10

Tỷ lệ đỗ vào các trường THPT

85%

85%

 

11

Hiệu quả đào tạo (./…=%)

76/78= 97,5%

98/100= 98%

 

12

HS giỏi toàn diện (./…=%)

76/395= 19,24%

70/464= 15,09%

 

13

HS tiên tiến(…/…=%)

173/395= 43,8%

195/464= 42,03%

 

14

 

 

15

 

16

Xây dựng đội ngũ GV giỏi

 

 

 

- GVDG Trường( SL)

16

17

 

- GVDG Huyện( SL)

10

10

 

- GVDG tỉnh( SL)

01

01

 

- GVCNG Huyện (SL)

Không tổ chức thi

04

 

- GV đạt giải GVCN giỏi

0

10

 

-TPT giỏi (SL) 

01

01

 

17

 

XL hồsơ CB,GVNV(./.=%)

 

 

 

- Tốt

26/29= 89,65%

26/33= 78,78%

 

- Khá

03/29= 10,35%

07/33= 21,22%

 

- TB

0

0

 

18

XL giảng dạy GV(./…=%)

 

 

 

- Giỏi

20/22= 90,90%

20/26= 86,95%

 

- Khá

0

06/26 = 13,05%

 

- TB

0

0

 

- Khá và Đạt

 

 

 

19

20

 

 

 

 

 

Sáng kiến

100%

100%

 

 Các danh hiệu thi đua

 

 

 

-Tổ chuyên môn:

Tổ:KHTN -Tập thể LĐTT

Tổ:KHXH-Tập thể LĐTT

Tổ:KHTN -Tập thể LĐTT

Tổ:KHXH-Tập thể LĐTT

 

- Lớp TT, TTXS

11/11( 4 MSX,7M) TT

13/13( 4 MSX,9M) TT

 

- CSTĐCS

3

4

 

- LĐTT

19

20

 

- Chi bộ

HTXSNV

HTXSNV

 

- Liên đội

Mạnh SX cấp tỉnh

Mạnh SX cấp tỉnh

 

- Công đoàn

Mạnh SXcấp huyện

Mạnh SXcấp huyện

 

- Chi đoàn

VMXS

VMXS

 

- Trường

Tập thể LĐTT

Tập thể LĐTT

 

21

Cơ quan văn  hóa

CQVH

CQVH

 

       

        D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

       Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021. Các đoàn thể, các tổ chuyên môn, các cá nhân xây dựng Kế hoạch, các giải pháp và tổ chức thực hiện thắng lợi  các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2020-2021. Cuối mỗi học kỳ, cuối năm  học có rà soát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm và báo cáo kết quả về Ban giám hiệu, Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định./

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT(bc);

- Đảng ủy,UBND xã ( b/c)

- Các tổ CM+ GV;(th)

- BGH, CĐ, Chi Đoàn, TPT;(th)

- Lưu VT.

 

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hải

 

PHÒNG GDĐT XÁC NHẬN

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Đình Toán

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THEO THÁNG

 NĂM HỌC 2020-2021.

 (Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-THCSXP ngày 29 /9/2020 của trường THCS Xuân Phương)

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

8/

2020

- Bồi dưỡng hè CBQL,GV.

- Kiểm tra , chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

 

- CBCCVC

- BGH

 

9/

2020

- Khai giảng. 05/9/2020, thực học tuần 1,2,3,4

- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp THCS năm học 2020-2021

- Xây dựng  chỉ tiêu kế hoạch năm học 2020-2021.

- Tập huấn TPT Đội, GD ANQP, y tế, GDTC cấp huyện.

- Tập huấn TPT Đội, tư duy thời đại số cấp tỉnh

- Triển khai thực hiện “Tháng ATGT” năm 2020.

-  Rà soát điều tra, cập nhật PCGD, XMC 2020.

- Tập huấn và triển khai công tác thi đua.

- Triển khai cuộc thi  KHKT

-Tham dự chuyên đề Tiếng Anh , tập huấn các môn KHXH-KHTN

-Tham gia của của tổ CM và GV trên trường học kết nối

- Họp phụ huynh toàn trường, họp BĐ DPH kiện toàn BDĐCMHS  

- Kiểm tra chuyên môn

- Toàn trường

- HT

- BGH, CĐ

-TPT Đội, CB YT

- Đ/C Hòa

- TPT

- Các nhóm PC

- HT

- Tố CM

- HT

- GV bộ môn

- Toàn trường

- BGH,

10/

2020

- Thực học tuần 5,6,7,8

- Thi KHKT cấp huyện

- Bồi dưỡng đội tuyển cầu lông, đá cầu, đẩy gậy, điền kinh cấp huyện

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm

- Kiểm tra nội bộ trường học.

- Tổ chức hội nghi CBCC,VC

- Tổ chức Đại hội liên đội

-Tham gia của tổ CM và GV trên trường học kết nối

- Tham dự  thi giáo viên giỏi Tỉnh môn tự nhiên

-Tham gia của của tổ CM và GV trên trường học kết nối 

- Kiểm tra việc tham gia đưa bài trên trường học kết nối

- Kiểm tra công tác PCGD, XMC

-Kiểm tra chuyên môn

-GV

- Tổ CM-HS đội tuyển

-  BGH +GVCNV

- Tổ CM

- TCM. GV

-BKTrNB

- TCM+GV

-TPT+ LĐ

- TCM+GV

GV

- PGD

- BGH

11/

2020

- Thực học tuần 9,10,11,12

-Thi GVDG các môn cấp Trường

-Thi tiếng thể thao toàn ngành

. Thi giáo viên giỏi tỉnh

- Thi KHKT cấp huyện

- Cập nhật số liệu PCGD THCS.

 - Đón đoàn kiểm tra  PCGD THCS cấp tỉnh

-Tham gia thi đấu bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền cấp tỉnh

-Kiểm tra chuyên môn

- Kiểm tra NBTH.

- Kiểm tra thư viện

- GV

-Tổ CM+GV

- Đ/C Thịnh

- GV-TDTT+HS

- Ban CĐPCGD

- BKTrNB

- TCM+GV

- Đội tuyển

- BKT

12/

2020

- Thực học tuần 13,14,15,16

- Thi KHKT cấp tỉnh

- Họp chuyên môn khối THCS chỉ đạo kiểm tra học kỳ I

- Kiểm tra học kì I.,

- Kiểm tra hồ sơ dạy thêm học thêm

-Tham gia của của tổ CM và GV trên trường học kết nối

- Thi cấp huyện:cầu lông, đá cầu, đẩy gậy, điền kinh cấp huyện

-Kiểm tra chuyên môn

- Kiểm tra nội bộ trường học.

 

- GV

- BGH-CM- HS( nếu có)

- HT

- BGH

- Tổ CM-GV

- TCM+GV

- TCM+GV

01/ 2021

- Thực học tuần 17,18,19,20

- Sơ kết học kỳ I, chỉ đạo Phương hướng hoạt động học kỳ II

- Chuyên đề cụm trường

-Tham gia của của tổ CM và GV trên trường học kết nối

- Thi điền kinh, đẩy gậy, đá cầu cấp huyện

- Tham gia cấp tỉnh điền kinh, đẩy gậy, đã cầu, kéo co, võ cổ truyền, cờ vua.

-Kiểm tra chuyên môn

- GV

-  BGH,Ban KTNB

- Tổ CM-GV

- CBTB+GV+ H S

- TCM+GV

- Đội tuyển

 

-BGH

02/

2021

- Thực học tuần 21,22,23,24

-Thi HSG cấp huyện các môn văn hóa lớp 9

-Kiểm tra chuyên môn

- Kiểm tra nội bộ trường học.

 

- GV

-  Đội tuyển

- Tổ CM-GV

-  BGH,Ban KTNB

 

 

3/

2021

- Thực học tuần 25,26,27,28

-Tham gia thi đấu bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền cấp tỉnh

- Thi giáo viên – TPT đội giỏi cấp huyện

- Thi KHKT cấp Quốc gia

- Kiểm tra chuyên môn

- Kiểm tra nội bộ trường học.

 

- GV

-  Đội tuyển

- TPT

- Đội tuyển

-  BGH,Ban KTNB

 

4/

2021

- Thực học tuần 29,30,31,32,

- Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa cấp tỉnh

-  Kiểm tra nội bộ trường học.

- Kiểm tra chuyên môn

 

- GV

- Đội tuyển

 BGH,

- Ban KTrNB

 

5/

2021

 - Thực học tuần 33, 34, 35

- Kiểm tra học kỳ II;  Hoàn thiện hồ sơ chuyên môn theo quy chế CM

- Làm hồ sơ xét tốt nghiệp THCS..Xét tốt nghiệp lớp 9.

- Xét thi đua năm học

- Tham gia của của tổ CM và GV trên trường học kết nối  

- Hoàn thiện các hồ sơ CM, lưu hố sơ chuyên môn

- Tổng kết năm học

- Báo cáo cuối năm

 

- GV

- BGH, TCM,GV

- HĐXTN

- BGH, TCM,GV

- CM- GV

- P. HT

- BGH, các tổ chức

6/

2021

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022; hoạt động trong hè

- Thi tuyển vào lớp 10 PTTH

- Ban tuyển sinh

- HS

7/

2021

 - Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng của Sở GDĐT hè 2021

- PGD cử chọn

8/

2021

- Tập huấn, bồi dưỡng CBQL GV THCS 

 

- CBQL GV

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 19
Tháng 09 : 448
Năm 2021 : 4.247